Thanh lý bàn giám đốc màu nâu 1m2 giá rẻ

3.000.000 1.495.000